Dla wielu ludzi cnota polega bardziej na żalu za grzechy niż na ich nie popełnianiu. Georg Chrostoph Lichtenberg
Page Designed by Tmaxwell